Farebný svet Martina Benku

od 28. 6. 2016 do 31. 10. 2017

Farebný svet Martina Benku

„Nenadrapovať sa, neliezť privysoko, nahľadať krásu v prázdnote, ale zveľaďovať ju a tešiť sa z nej tam, kde je: medzi ľuďmi, v živote.“

Martin Benka

Výstava predstavuje Martina Benku nielen ako maliara, ale aj grafika, dizajnéra a všestranne zameraného umelca. Návštevník môže sledovať vývoj umelcovho osobitého štýlu vďaka chronologicky usporiadaných celkov diel, reprezentujúcich jednotlivé obdobia Benkovho života a tvorby. Celkový dojem je obohatený o artefakty z autorovho života.