Levočská biela pani

od 12. 11. 2010 do 30. 5. 2011

Levočská biela pani

 

Kto  bola Levočská biela pani? Ako žila a kde je pochovaná? Na tieto otázky odpovie  rozsiahly výstavný projekt dvoch múzeí Slovenského národného múzea – SNM-Spišského múzea a SNM-Múzea Betliar. Originálne exponáty, dobové dokumenty,  unikátne  materiálové kópie  dobových  šiat Juliany Korponayovej a Štefana Andrášiho, priblížia osobu i životné osudy slávnej zradkyne.

Výstava je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť prináša obraz skutočnej historickej postavy. Predstavená je Juliana Korponayová, dcéra, žena, matka na pozadí udalostí zo začiatku 18. storočia.
Druhá časť predstavuje zrod legendy, ktorá neumiera. Juliana Korponayová a jej príbeh sa prihovára z obrazov, kníh a filmov, ktoré pomáhali vytvoriť legendu o Levočskej bielej panej.

O výstave:

http://www.spisskemuzeum.com/Levocska%20biela%20pani.html


 

Mária Novotná: Tri poznámky k téme Juliany Korponayovej (legenda, žena, duch)

Dáša Uharčeková Pavúková: Za bozk zradila krajinu... Za krajinu obetovala svoju hlavu