Obnova Bratislavského hradu

od 17. 11. 2011 do 31. 12. 2021


Výstava Obnova Bratislavského hradu predstavuje  predovšetkým udalosti a aktivity spojené s 20. storočím - obnovu hradu, archeologický a architektonický výskum v hradnom areáli, historické poznania, ako aj významné štátne podujatia, ktoré sa udiali na pôde hradu. Výstava nezabúda ani na predstavenie osobností z radov historikov a výskumníkov, ktorí sa zaslúžili o zachovanie a poznanie Bratislavského hradu. Výstava je delená do tém Dejiny hradu do 20. storočia, snahy o stavebné úpravy počas 1. Československej republiky a rekonštrukcia v 2. polovici 20. storočia, pôsobenie Slovenského národného múzea a národnej rady Slovenskej republiky. Výstava sa nachádza na III. poschodí Bratislavského hradu.