Podujatia


Prehliadky Bratislavského hradu so sprievodcom

Prehliadky Bratislavského hradu so sprievodcom od 3. 7. 2021

Pravidelné prehliadky Bratislavského hradu so sprievodcom sa konajú každú sobotu v slovenskom jazyku o 11.00 h a v anglickom jazyku o 13.00 h. Sprevádzajú sprievodcovia BKIS.  Miesto stretnutia je pred...