Generál na javisku

od 4. 6. 2019 do 30. 8. 2019


Osobnosť M. R. Štefánika (1880 – 1919) v sebe ukrýva atribúty dramatickej postavy. Jeho profesionálny, či osobný život a dejinné zmeny, ktorých sa stal súčasťou aj ich hýbateľom, ho priam predurčujú k námetu pre dramatickú tvorbu a divadlo. Výstava Generál na javisku, organizovaná v spolupráci Divadelného ústavu a Múzea Slovenských národných rád v Myjave, vznikla pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Reflektuje divadelné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré vychádzajú zo Štefánikovho života a diela. Vernisáž výstavy sa uskutoční o 17.00 h.

Inšpirácie a impulzy, ktoré do slovenskej kultúry priniesol M. R. Štefánik sú nezastupiteľné. Vstúpil do povedomia širokej verejnosti a dramatické zvraty, ktoré prežil sa prirodzene stávali legendami aj tvorivými podnetmi pre umelcov. Okrem kľúčového podielu na vzniku Československa bol aj významnou renesančnou osobnosťou, ktorá mala vplyv na mnohé oblasti umenia a kultúry. Boli ním inšpirované rozhlasové pásma, romány, divadelné hry či televízne filmy. 

Výstava Generál na javisku, ktorá vznikla v spolupráci Divadelného ústavu a Múzea Slovenských národných rád v Myjave, približuje inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré sa nechali priamo inšpirovať osobnosťou M. R. Štefánika. Jeho život a dielo reflektovali inscenácie Baletu Štátneho divadla Košice, Divadla Aréna, Divadla Andreja Bagara v Nitre, Radošinského naivného divadla a Združenia pre súčasnú operu. Ide o diela s odlišnou poetikou, vyjadrovacími prostriedkami aj interpretáciami. Tvorcovia svoj postoj vyjadrili činoherne, tanečne, či formou súčasnej opery. Preto zaujali divákov s rôznymi skúsenosťami a umeleckým vkusom. Fotografie dopĺňajú aj dobové reakcie kritikov na danú inscenáciu. Rôznorodo tak reflektujú M. R. Štefánika, ktorého životný príbeh v mnohom pripomína drámu. 

Výstava je inštalovaná v evanjelíckom kostole v košariskách. Projekt bol realizovaný pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika.