Astrobiológia - život, vesmír a podobné zázraky

17. 9. 2020, 17:30

v súlade s usmerneniami počas pandemickej situácie je maximálny možný počet návštevníkov na prednáške 50 ľudí

SNM – Prírodovedné múzeum Vás pozýva na astronomickú prednášku pre verejnosť.
Prednášať bude RNDr. Tomáš Paulech, PhD. z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie UK v Bratislave.
Prednáška sa uskutoční v Objavovni SNM – PM. Vstup voľný. 

Astrobiológia je interdisciplinárna veda, ktorá skúma pôvod, vývoj, rozšírenie a budúcnosť života vo vesmíre. Pýta sa na základné otázky týkajúce sa podstaty vzniku života na našej planéte a predpokladov pre jeho existenciu na iných telesách Slnečnej sústavy, alebo pri iných hviezdach. Nevyhýba sa ani témam súvisiacim s hľadaním inteligentného života vo vesmíre. Astrobiológia nastoľuje prastaré otázky o živote, vesmíre a ostatných okúzľujúcich divoch okolo nás. Používa vedecké nástroje biochémie, geofyziky, ako aj astronómie a astrofyziky. Odpovede prináša vari ešte fascinujúcejšie, než si dokázali predstaviť dávne generácie obklopené bohatstvom biosféry, či pri pohľade na nočnú oblohu.