Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LXV - 2019

Súhrnná periodická publikácia vedecko-výskumných štúdií.

Zborník Slovenského národného múzea – Prírodné vedy 63, 2017

<br />Lalinská&#8209;Voleková B., Schwarzkopfová K.: Konzervovanie geologických vzoriek v zbierkach múzeí – časť 1. správne podmienky uskladnenia. <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Zbornik 2017 prirodne vedy_do tlace-pages-3-11.pdf">Článok na stiahnutie</a> <p>Somogyi, J.:&nbsp;Notes on some Rataj's names in the genus Echinodorus&nbsp;(Alismataceae) <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Somogyi_Acta Rer.Natur.Mus.Nat.Slov_63.pdf">Článok na stiahnutie</a></p> <p>Uherčíková, E.: Botanická literatúra Malých Karpát v rokoch 1961 – 2016 <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Zbornik 2017 prirodne vedy_do tlace-pages-23-32.pdf">Článok na stiahnutie</a></p> <p>Gregušová, K.: Spoločenstvá lariev pakomárov (Chironomidae, diptera) vybraných krasových prameňov Západných Karpát <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Zbornik 2017 prirodne vedy_do tlace-pages-33-39.pdf">Článok na stiahnutie</a></p> <p>Janský, V., Strmisková, M.:&nbsp;Prvý nález cikády Agalmatium flavescens (Auchenorrhyncha, Issidae) na Slovensku <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Zbornik 2017 prirodne vedy_do tlace-pages-40-43.pdf">Článok na stiahnutie</a></p> <p>† Lác, J.:, Kautman, J., Zavadil, Vít.: Plazy Slovenska, faunisticko – ekologická štúdia. Nepublikovaný, komentovaný rukopis <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Zbornik 2017 prirodne vedy_do tlace-pages-44-107.pdf">Článok na stiahnutie</a></p> <p>Kautman, J., Zavadil, Vít.: Stručný životopis RNDr. Jána Láca, CSc. <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Zbornik 2017 prirodne vedy_do tlace-pages-108-110.pdf">Článok na stiahnutie</a></p> <p>Bielichová, Z.: Archaeofaunal remains from the roman period settlement pit in Trnava-Horné pole, southwestern Slovakia <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Zbornik 2017 prirodne vedy_do tlace-pages-111-134.pdf">Článok na stiahnutie</a></p> <p>Thurzo, M., Beňuš, R., Masnicová, S., Katina, S.: Antropologické a tafonomické poznatky o telesných pozostatkoch kardinála Petra Pázmánya (4. 10. 1570 – 19. 3. 1637) exhumovaných z hrobky pod Dómom sv. Martina v Bratislave <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Zbornik 2017 prirodne vedy_do tlace-pages-135-178.pdf">Článok na stiahnutie</a></p> <p>Removčíková, O.: Jubilantka RNDr. Jana Uhlířová <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Zbornik 2017 prirodne vedy_do tlace-pages-179-188.pdf">Článok na stiahnutie</a></p> <p>Vidlička, Ľ.: Životné jubileum RNDr. Vladimíra Janského <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Zbornik 2017 prirodne vedy_do tlace-pages-189-193.pdf">Článok na stiahnutie</a></p> <p>Kautmanová, I.: RNDr. Ivan Pišút, DrSc. *13. 3. 1935 – †14. 12. 2017 <a href="/swift_data/source/sidelna_budova/2020/muzea_web/pm/zbornik/2017/Zbornik 2017 prirodne vedy_do tlace-pages-194-195.pdf">Článok na stiahnutie</a>&nbsp;<br /><br /><br /></p>

Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník , 2011

Súhrnná periodická publikácia vedecko-výskumných štúdií.

Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník 2010

Súhrnná periodická publikácia vedecko-výskumných štúdií.

Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník XLVI, 2000

Súhrnná periodická publikácia vedecko-výskumných štúdií.

Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LIV, 2008

Súhrnná periodická publikácia vedecko-výskumných štúdií.

Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LIII, 2007

Súhrnná periodická publikácia vedecko-výskumných štúdií.

Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LII, 2006

Súhrnná periodická publikácia vedecko-výskumných štúdií.

 

1 | 2 z 2

ďalšia >   posledná »