Sídlo a ďalšie objekty múzea 

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Sídlo múzea:

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Sklabiná č. 188
991 05 Sklabiná


SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Sídlo múzea:

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Brämerova kúria
Žižkova ul. 18
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16 


Kaštieľ Imre Madácha

Sídlo múzea:

Kaštieľ Imre Madácha
Ul. Madácha 1
991 02 Dolná Strehová