Sídlo a ďalšie objekty múzea


Slovenská verzia textuMaďarská verzia textu

 SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Sídlo múzea:

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Sklabiná č. 188
991 05 Sklabiná


SNM Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Sídlo múzea:

SNM Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Brämerova kúria
Žižkova ul. 18
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16 


SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Kaštieľ Imre Madácha

Sídlo múzea:

Kaštieľ Imre Madácha
Ul. Madácha 1
991 02 Dolná Strehová