Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod

od 21. 2. 2013 do 2. 4. 2013

Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod

SNM – Historické múzeum pripravilo pri príležitosti jubilejného Cyrilo-metodského roku 2013, kedy si pripomíname 1 150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, výstavu s názvom Bratia, ktorí menili svet – Konštantín a Metod. Netradičným, vizuálne príťažlivým spôsobom sa návštevníci môžu oboznámiť s misiou solúnskych bratov, ich dielom a odkazom cyrilo-metodského kultu pre dnešok. Medzi vystavenými exponátmi nebudú chýbať archeologické nálezy z veľkomoravského obdobia, nájdené na území Slovenska, či ukážky pápežských listín, literárnej tvorby žiakov svätých Cyrila a Metoda alebo odpis Proglasu. K najpôsobivejším vystaveným predmetom celkom určite patria pozlátené plakety s bohatou kresťanskou symbolikou, nájdené na hradisku Bojná pri Topolčanoch. Ide o najstaršie archeologicky doložené doklady kresťanstva na našom území, pochádzajúce ešte z prvej polovice 9. storočia. Výstavu dopĺňajú veľkorozmerné artprotisy akad. mal. Evy Trizuljakovej s motívom veľkomoravských panovníkov. Ide o výber z cyklu dejín Veľkej Moravy, ktorý bol inšpirovaný žalospevom Jána Bottu Žiaľby Svätobojove. Nechýba ani ukážka z tvorby sochára Andreja Rudavského, ktorý sa veľkomoravskej téme vo svojej tvorbe venuje programovo, ako i ďalšie umelecké diela s cyrilo-metodskou témou. Výstava je sprievodným podujatím vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa koná v Hudobnej sieni Bratislavského hradu vo štvrtok 21. februára. Z konferencie bude vydaný zborník.