Tajomné grafiky

od 23. 11. 2016 do 31. 12. 2016

Tajomné grafiky


   Múzeum vo Svätom Antone, zriadené v roku 1962 má vo svojich zbierkach viacero cenných umeleckých a historicky däležitých diel. Avšak jedno z jeho najväčších prekvapení bol objav kolekcie grafík ("vedút") z polovice 18.storočia, ktoré sa našli v 60-tych rokoch 20.storočia počas obnovy koháry-coburgovského kaštieľa, vo vstavanej skrini salónu zvaného Rodová galéria. V inventári kaštieľa z roku 1792 je záznam o 126 vedutách. Dodnes sa zachovalo 78 kusov a tie boli zreštaurované akademickým maliarom Borisom Kvasnicom. Na výstavu bolo vybraných tridsať a tieto diela predstavujú dôležité európske mestá toho času, okrem iného napríklad Konštantínopol (dnešný Istanbul), Jeruzalem, Brusel i Bratislavu.

   Rytiny, ktoré boli vytvorené medzi rokmi 1719 (Berlín) a 1765 (Jeruzalem), sa vyrábali robením skíc, ktoré sa preniesli rytím na medené dosky a tie sa neskôr otláčali na ručne robený papier. Okrem svojej krásy sú grafiky skutočným historickým pokladom a poskytujú referenciu na viaceré budovy, mosty, prístavy a ďalšie aspekty územného plánovania v 18.storočí.

   V roku 1792 rytiny získal gróf Mikuláš Koháry (1721-1769) a mali slúžiť nielen ako dekorácia kaštieľa, ale už v tej  dobe poukazovali na väzby globalizovaného sveta. Väčšina diel bola vytvorená Friedrichom Bernhardom Wernerom (1688-1778), vojenským inžinierom a topografom. Jeho kresby boli publikované v Augusburgu Jeremiasom Wolffom a po jeho smrti zaťom Johannom Friedrichom a Georgom Balthasarom Probstom.