Diskusný večer s Ústavom pamäti národa k augustu 1968


21. 8. 2018, 17:30 - 20:00

Diskusný večer s Ústavom pamäti národa k augustu 1968


Pozývame vás na diskusiu k udalostiam Pražskej jari do SNM-Historického múzea

21.08. 2018 / 17.30 / SNM-Historické múzeum, kinotéka na 2. poschodí Bratislavského hradu / Vstup voľný  


SNM-Historické múzeum v spolupráci s ÚPN pripravilo diskusný večer na tému „August 1968". Moderátor podujatia Michal Hvorecký s hosťami budú diskutovať na rôzne témy, ako napr. politický kontext na medzinárodnej i domácej scéne, ohlas kultúrnej obce doma a v zahraničí, dopad Pražskej jari a následnej okupácie na spoločnosť, osobnosti Pražskej jari.

Témy sa však nedotknú len politických dejín, miesto budú mať aj rôzne "rodinné príbehy " či zmapovanie sociálneho a kultúrneho dopadu vpádu vojsk na každodenné životy obyčajných ľudí v Československu.

Diskutujúci: Dr. Peter Jašek (ÚPN), Dr. Marek Junek (NM), Dr. Stanislav Sikora (HÚ SAV).


Viac informácií o Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstave a podujatiach:
www.snm.sk/historicke-muzeum
http://cesko-slovensko.eu/