Dotyk s dielom Majstra Pavla


22. 1. 2018, 15:30 - 18:50

Dotyk s dielom Majstra Pavla


Sprievodné podujatie k výstave Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha

Dotyk s dielom Majstra Pavla
Prezentácia činnosti Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

spojená s uvedením knihy pre nevidiacich predstavujúcej najvýznamnejšie dielo Majstra Pavla – hlavný oltár v Chráme sv. Jakuba v Levoči, sa uskutoční dňa 22. 01. 2018 o 15:30 h na Bratislavskom hrade / 3. poschodie.

V pondelok 22.1.2018 o 15.30 sa v SNM-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade uskutoční podujatie, na ktorom predstaví svoju činnosť Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Pracovníci knižnice predstavia návštevníkom podujatia, prácu a služby Oddelenia knižnično-informačných služieb a Oddelenia redakcie, produkty a služby Oddelenia tlače a expedície a Oddelenia zvukových štúdií. Zaujímavé informácie ako pracovať s ľuďmi so špeciálnymi potrebami – nevidiacimi a slabozrakými sú prínosné predovšetkým pre pracovníkov múzeí, galérií, knižníc a ostatných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.
Súčasťou podujatia je uvedenie unikátnej knihy pre nevidiacich, ktorá predstavuje najvýznamnejšie dielo Majstra Pavla – hlavný oltár v Chráme sv. Jakuba v Levoči.
Zároveň si návštevníci budú môcť prezrieť výstavu Majster Pavol z Levoče - Ruky a zlato v službe ducha v SNM-Historickom múzeuna Bratislavskom hrade. Súčasťou výstavy je hmatová línia pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov múzea. Návštevníci sa tak priamo môžu dotknúť kópií vybraných diel Majstra Pavla
a hmatom preskúmať jedinečnosť jeho tvorby. Na podujatie je vstup voľný.