Mária Terézia a Bratislava


od 27. 12. 2017, 10:00 do 17. 1. 2018, 17:00

Mária Terézia a Bratislava


Mária Terézia (13. mája 1717 - 29. novembra 1780) cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska. Žena, ktorá ovplyvnila politický a spoločenský vývoj v Európe. K 300. výročiu narodenia Márie Terézie pripravujeme publikáciu pre deti a špeciálny vzdelávací program pre školy. Z publikácie vyberáme:

Korunovácia Márie Terézie

V rokoch 1563 až 1830 bola Bratislava korunovačným mestom Uhorského kráľovstva. Korunovácia Márie Terézie, ktorá sa uskutočnila dňa 25. júna 1741 bola v poradí pätnástou bratislavskou korunováciou. Slávnostný sprievod sa vybral z Bratislavského hradu ráno o ôsmej hodine. Mária Terézia sa viezla na dvojkolesovom voze oblečená v bohatých, perlami zdobených uhorských šatách. Do mesta vstúpila niekdajšou Vydrickou bránou a pokračovala do Dómu sv. Martina, kde sa konala korunovačná omša. Po nej sa Mária Terézia vydala so sprievodom na korunovačnú cestu cez ulice Bratislavy. Všade sa tlačili ľudia a volali kráľovnej na slávu. Po skončení všetkých obradov sa okolo dvanástej hodine vrátila Mária Terézia späť na Bratislavský hrad, kde sa konala slávnostná hostina. Pri panovníčke sedela zľava jej sestra Mária Anna a manžel František Štefan,sprava teta Magdaléna. Zábava pokračovala aj v uliciach mesta, kde pre Bratislavčanom pripravili pečené voly a fontány s vínom.

Prejdi sa po korunovačnej ceste
Vyznač na mape cestu korunovačného sprievodu od Dómu sv. Martina po korunovačný kopček. 
1 Dóm sv. Martina
V Najväčšom bratislavskom kostole sa konala korunovačná omša. Mária Terézia sedela na tróne na vyvýšenom pódiu pred hlavným oltárom. Korunu na hlavu jej položil ostrihomský arcibiskup spolu s palatínom. Potom zazneli spevy, rozozvučali sa zvony a zahrmeli delá.

2 Hlavné námestie
Počas sprievodu ulicami Bratislavy sa Mária Terézia zastavila na Hlavnom námestí pred radnicou. Následne sa poklonila pred sochou svojej patróny Panny Márie, ktorú nechal pri radnici postaviť jej dedko Leopold.

3 Františkánsky kostol
Františkánsky kostol je najstarším v Bratislave. Tu sa Mária Terézia usadila na trón, z ktorého pasovala štyridsaťpäť šľachticov za rytierov Zlatej ostrohy.

4 Námestie SNP
Z františkánskeho kostola sa Mária Terézia vydala popod Michalskú bránu na dnešné Námestie SNP. Vtedy to bolo voľné priestranstvo, kde pred kláštorom milosrdných bratov stálo pódium, na ktorom panovníčka zložila korunovačnú prísahu.

5 Námestie Ľudovíta Štúra
Na tomto námestí stál v minulosti korunovačný kopček, na ktorom sa konala prísaha vlasti. Mária Terézia vyšla na čiernom koni na kopček a na štyri svetové strany symbolicky sekla mečom na znak, že je pripravená brániť krajinu zo všetkých strán.

Mária Terézia a zábava

Mária Terézia mala rada hudbu, tanec a divadlo. Sama veľmi pekne spievala a v mladosti pretancovala celé noci. K hudbe a tancu viedla aj svoje deti.Následník trónu Jozef mal vždy v pondelok a v stredu hodinu hudby a v utorok, v štvrtok a sobotu lekciu tanca. Mária Terézia pre svoje deti organizovala rodinné divadelné predstavenia aj detské plesy. Ples je slávnostná spoločenská udalosť. Mal presne predpísané pravidlá: výzdobu sály, oblečenie hostí plesu, tanečný poriadok. Začínal sa aj končil pochodovým tancom – Polonéza, vznešený poľský tanec, kde páry tancujú v sále dookola. Potom striedavo nasledovali pomalé a rýchle tance. Často sa v tanečnom poriadku účastníkov plesu uvádzali uhorské ľudové tance. Na želanie Márie Terézie vraj do tanca zahrala aj cigánska cimbalová kapela.

Cicka tanec – hra na mačku a na myš
Tanečníci sa držia za paže a vytvárajú medzi naháňujúcimi sa plot. Pritom sa spievalo a volalo: Mačka chyť myš! Kto prejde cez plot vytvára pár.

V ľudovom mačacom tanci sa spievalo:
Von z komory do komory.
Kocúr mačku nedohoní!

(zaznamenal Pavol Dobšinský)