Noc múzeí a galérií 2018 v SNM-Historickom múzeu


19. 5. 2018, 12:00 - 23:55

Noc múzeí a galérií 2018 v SNM-Historickom múzeu


Bratislavský hrad, Bratislava 
Otvorené: 18.00 – 24.00 (posledný vstup 23.00) 

Expozícia: 
Dejiny Slovenska. Od praveku po stredovek (3. posch.) 

Výstavy: 
Kelti z Bratislavy (suterén) 
Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava (2. posch.) 
Reklama a obchod 1918 –1948 (3. posch.) 

Lektorované prehliadky výstav: 
20.00 Reklama a obchod 1918 – 1948 
22.00 Kelti z Bratislavy 

Premietanie filmov: 
18.30 Občanský průkaz 
21.00 Učiteľka 

Kontakt: bratislavskyhrad@snm.sk; 
Web: www.snm.sk 
FB: /SNMHistorickeMuzeum/