Prednáška Aleny Šefčákovej: Bratislavskí Kelti očami antropológa


27. 4. 2017, 16:30 - 18:00

Prednáška Aleny Šefčákovej: Bratislavskí Kelti očami antropológa

SNM - Historické múzeum organizuje už druhú prednášku z cyklu Keltská Bratislava, sprievodného podujatia k výstave Kelti z Bratislavy. Antropologička a kurátorka SNM- Prírodovedného múzea RNDr. Alena Šefčáková, PhD. priblíži tému Bratslavskí Kelti očami antropológa. Podujatie sa uskutoční 27.4.2017 o 16:30 v Hudobnej sieni Bratislavského hradu.

Vstup na podujatie je voľný.


Cyklus Keltská Bratislava pokračuje prednáškami:

20.5./ 16:30      Branislav Resutík, Andrej Vrtel: Bratislavský hrad vo svetle najnovších nálezov

29.6./ 16:30      Igor Bazovský: Bratislavské oppidum vo svetle historických a archeologických prameňov

28.9./ 16:30       Margaréta Musilová: Bratislavské keltské oppidum