Virtuálna výstava k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka

Virtuálna výstava k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka

Alexander Dubček (*27. novembra 1921 – †7. novembra 1992) bol nepochybne významnou osobnosťou československých dejín. V roku 1968 sa stal symbolom novej nádeje zmeny spoločnosti a v novembri 1989 stál pri premene socialistickej spoločnosti na demokratickú. Podľa prijatého zákona č. 432/2008 Národnej rady Slovenskej republiky sa Alexander Dubček mimoriadne zaslúžil o demokraciu, o slobodu slovenského národa a o ľudské práva. Prostredníctvom virtuálnej výstavy sa dozviete viac o jeho živote. 

Virtuálna výstava k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka