Poslanie a história múzea


nemecká verzia textuslovenská verzia textu

Poslanie 

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov (MKKN) sa zameriava na zhromažďovanie, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu dokladov hmotnej a duchovnej kultúry karpatských Nemcov, ako aj na čo najobjektívnejšie spracovanie ich dejín a kultúry. Svoje expozitúry má v Nitrianskom Pravne a Handlovej. Súčasťou MKKN je aj dokumentačné a informačné centrum, ktoré sa špecializuje na problematiku dejín a kultúry karpatských Nemcov. Jeho základom je knižnica zhromažďujúca slovenskú i zahraničnú periodickú a neperiodickú literatúru. V tomto smere môže byť MKKN považované za najkompletnejšie vybavenú inštitúciu na Slovensku. 

História 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov bolo založené 1. januára 1997 ako špecializované múzeum Slovenského národného múzea (SNM). Jeho predchodcom bolo Oddelenie dejín a kultúry karpatských Nemcov v rámci Historického múzea SNM, založené 1. augusta 1994. Pozrieť si video o histórií múzea

Budova 

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov sídli v Sunyalovej kúrii na Žižkovej ulici v Bratislave. Pôvodný malý jednopriestorový prízemný stredoveký dom bol koncom 15. storočia rozšírený o krytý prejazd. V 17. storočí bolo pristavané dvorné krídlo a do hradnej skaly bola vyhĺbená pivnica. Z tohto obdobia pochádza aj pomenovanie budovy podľa jedného z majiteľov. V polovici 18. storočia bol objekt barokovo upravený – časť priestorov bola zaklenutá a rozšírená o dvornú zástavbu. V tomto období sa v budove nachádzal známy hostinec „K zlatému anjelovi“. V prvej tretine 19. storočia objekt prešiel empírovou úpravou, v rámci ktorej bolo pristavané druhé poschodie. Budova slúžila ako nájomný dom s dlhou pavlačou, pričom k dispozícii boli byty v dvornom krídle. Pamiatková obnova objektu bola realizovaná koncom 20. storočia.