Vstupné

Slovenská verzia textuMaďarská verzia textu

Dospelí 5 €
Dôchodcovia 3 €

Žiaci, študenti

2,50 €

Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníci múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor Zdarma
Fotografovanie expozície v kaštieli 2,00 €

Fotografovanie novomanželov bez sobáša v priestoroch kaštieľa

25,00 €

Lektorský sprievod v slovenskom a maďarskom jazyku   10,00 € / skupina
Vzdelávacie programy: múzejná pedagogika, tvorivé dielne, dobové hry,  prvá streda v mesiaci 5,00 € / skupina