Poslanie a história múzea

Pamätná izba venovaná životu a dielu Sándora Máraia.