Kontakty

Sídlo 

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra 
Štúrova 84, P. O. BOX 46 
900 01 Modra 

Kontakt 
tel.: +421 33 647 27 65; +421 905 719 273 
e-mail: mls@snm.sk; katarina.hyllova@snm.sk 
Návštevy expozície Ľudovít Štúr a moderné Slovensko a Pamätnej izby Ľudovíta Štúra treba objednať na: 

tel: +421 905 719 273, +421 33 245 4107

Návštevy expozície keramiky a Galérie I. Bizmayera treba ohlásiť na: 

tel: +421 33 6472944, +421 33 647 2765

PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová, PhD.

riaditeľka

sídlo:     Štúrova 84
900 01 Modra
e-mail:   agata.petrakovicova@snm.sk
telefón:  +421 33 24 54 103

Mgr. Viera Tarkayová

zástupkyňa riaditeľky

sídlo: Štúrova 84
900 01 Modra
mail: viera.tarkayova@snm.sk
tel.: +421 33 24 54 108 

Kontakty na zamestnancov múzea 
Ďalšie objekty múzea