Vstupné

Expozícia Ľudovít Štúr
Galéria I. Bizmayera

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Riadne vstupné 3,00 €
Zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26) 2,00 €
 
Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Riadne vstupné 2,00 €
Zľavnené vstupné 1,00 €
Výstava
Riadne vstupné 1,00 €
Zľavnené vstupné  0,50 €
 
Rodinné vstupné

Rodinné vstupné - 2 dospelí, 2 deti  (Expozícia Ľudovít Štúr + Pamätná izba)

12,00€

Rodinné vstupné - 2 dospelí, 2 deti  (Múzeum keramickej plastiky + Galéria I. Bizmayera)

14,00€

Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia VIP vstupenky SNM, držitelia preukazov: ICOM, UNESCO, pracovníka múzea/galérie SR a ČR, novinársky preukaz, ŤZP a ŤZP/S, Bratislava CARD,  prvá streda v mesiaci, deti z detských domovov

zdarma
Vzdelávacie programy

Zapamätaj si základné údaje zo života Ľudovíta Štúra

3,50 €

Pohrajme sa s pravopisom. Program pre 4. a 5. ročník ZŠ

3,50 €

Zoznámte sa! 19. storočie

3 €
Služby
Lektorský výklad 10,00 €
Lektorský výklad v nemeckom, anglickom jazyku (potrebné objednať aspoň dva týždne vopred) 15,00 €
Poplatok za vstup mimo otváracích hodín (potrebné objednať vopred) 20,00 €
Prenájom priestorov (každá začatá hodina) 100,00 €