Vstupné

Expozícia Ľudovít Štúr
Galéria I. Bizmayera
Riadne vstupné 3,00 €
Zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26) 2,00 €
 
Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Riadne vstupné 2,00 €
Zľavnené vstupné 1,00 €
Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Riadne vstupné 3,00 €
Zľavnené vstupné  2,00 €
 
Expozícia Ľudovít Štúr + Pamätná izba
Múzeum plastiky + Galéria Bizmayera
Rodinné vstupné  do štúrovských expozícií a keramických expozícií (2 dospelí, 2 deti) 12,00 €
Samostatné výstavy
Riadne vstupné 1,00 €
Zľavnené vstupné 0,50 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, novinári, držitelia preukazov ZŤP, prvá streda v mesiaci zdarma
 
Služby
Lektorský výklad 5,00 €
Lektorský výklad v nemeckom, anglickom jazyku (potrebné objednať aspoň dva týždne vopred) 15,00 €
Poplatok za vstup mimo otváracích hodín (potrebné objednať vopred) 20,00 €