Vstupné

Dospelí  6 €
Študenti SŠ, VŠ (do 26 rokov), seniori nad 70 rokov 3 €
Vstup na kultúrny poukaz (KP žiak - jednotlivo) 3 €

Deti do 6 rokov, deti z detských domovov, pedagógovia, držitelia preukazov: VIP, ZŤP, ICOM, ICOMOS, UNESCO, pracovníci múzeí a galérií SR a ČR, držitelia VIP karty SNM,
poslanci a pracovníci Kancelárie NR SR, zamestnanci MK SR, novinári, prvá streda v mesiaici

zdarma
Lektorský výklad pre vopred neohlásené skupiny a skupiny menšie ako 6 ľudí  5 €

2 €