Sídlo a ďalšie objekty múzea

 

SNM – Múzeum židovskej kultúry

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum židovskej kultúry
Zsigrayova kúria
Židovská 17,
811 01 Bratislava 

Kontakt: 
tel.: +421 2 204 90 101, +421 905 723 658,
e-mail: sekretariat.mzk@snm.sk

SNM – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi 

Sídlo múzea:
SNM – MŽK – Múzeum holokaustu v Seredi 
Kasárenská 1005 
926 01 Sereď 

Kontakt: 
tel.: +421 31 245 11 11
e-mail: martin.korcok@gmail.com 

SNM – Múzeum židovskej kultúry – Expozícia Judaík v synagóge v Prešove

Sídlo múzea:
Okružná 32,
080 01 Prešov

Kontakt:
tel.: +421 51 773 16 38