Albert Einstein a jeho odkaz vo fyzike

od 1. 3. 2019, 12:30 do 7. 3. 2019, 23:55

Albert Einstein a jeho odkaz vo fyzike

štvrtok 7. marec 2019 o 17.30 h Objavovňa SNM-PM; vstup voľný
astronomická prednáška pre verejnosť
Albert Einstein a jeho odkaz vo fyzike
Albert Einstein (14.3.1879-18.4.1955) bol tvorcom teórie relativity, ktorá zmenila našu predstavu o fyzikálnej podstate sveta.
Zoznámime sa so základnými aspektmi špeciálnej aj všeobecnej teórie relativity a ich dôsledkami, ktoré sú v rozpore
s bežnými skúsenosťami človeka.

prednáša: Mgr. Peter M É S Z Á R O S, PhD, FMFI UK BratislavaInformácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt