Astronomická žatva 2018

30. 11. 2018, 17:30 - 23:55

Astronomická žatva 2018

 30. november 2018 (piatok) o 17.30 h 
Veľká poslucháreň F1, Pavilón F1, FMFI UK, Mlynská dolina 1, Bratislava
astronomickú prednášku "Astronomická žatva"
prednáša: RNDr. Jiří G R Y G A R, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, Praha.

na prednášku Vás pozývajú
Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum 
Katedra astronómie, fyziky zeme a meteorológie UK v Bratislave 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave 
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, pobočka Bratislava 
Planetárium Bratislava, o. z. 

Vstup na prednášku je voľný. 


Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt