ASTRONOMICKÁ ŽATVA 2019 (Dr. Jiří Grygar v Bratislave)

od 11. 12. 2019, 10:30 do 13. 12. 2019, 23:55

ASTRONOMICKÁ ŽATVA 2019 (Dr. Jiří Grygar v Bratislave)

piatok 13. december 2019 o 17.30 h
astronomická prednáška pre širokú verejnosť
"A s t r o n o m i c k á   ž a t v a"
prednáša: RNDr. Jiří G R Y G A R, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt