Deň vtáctva v Bratislave - 3. apríl 2019

3. 4. 2019, 00:05 - 17:50

Deň vtáctva v Bratislave - 3. apríl 2019

Deň vtáctva v Bratislave - 3. apríl 2019

Apríl je mesiac, kedy ku nám prilieta najviac vtáctva zo svojich južných zimovísk. Viaceré druhy prekonávajú vyše 10.000 km z južných regiónov Afriky na severské hniezdiská, kde vychovajú novú generáciu svojho druhu. Svoj návrat hlásia spevom znejúcim v pestrým obmenách všade okolo nás. Pri príležitosti dňa vtáctva pozývame záujemcov o poznávanie vtáčieho spevu na prednášku a exkurziu zameranú na vtáctvo mestských parkov a urbanizovaného prostredia.

Podujatie začne prednáškou v Prírodovednom múzeu SNM na Vajanského nábreží, 3. poschodie (Objavovňa) o 16:00 hodine v objavovni. Po krátkom úvode o vtáčom speve, putovaní vtáctva a vtáčích susedoch v meste sa zrealizuje exkurzia do Sadu Janka Kráľa, kde sa naučíme rozlišovať rôzne vtáčie druhy podľa ich spevu. K pozorovaniu je možné pridať sa aj počas exkurzie v Sade Janka Kráľa, kde sa budeme zdržiavať približne do 18:30 hod.

Prednáša: Ján Gúgh
Vstup zdarma.
Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt