GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

od 18. 4. 2017, 11:30 do 20. 4. 2017, 23:55

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

zdroje antropogénnych skleníkotvorných plynov a technologické možnosti ich zneškodňovania

astronomická prednáška pre širokú verejnosť
v rámci Medzinárodného dňa Zeme v Prírodovednom múzeu SNM
štvrtok 20. apríl  2017 o 17.30 hod. v Objavovni, 3. poschodie, SNM-PM, vstup voľný
prednáša:

              Doc. RNDr. Marcela  M o r v o v á, PhD.

             Oddelenie fyziky životného prostredia, KAFZM FMFI UK Bratislava

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt