Krúžok mladých prírodovedcov

od 1. 9. 2018, 11:15 do 30. 6. 2019, 23:55

Krúžok mladých prírodovedcov

Prírodovedný krúžok je vhodný deti od 9 do 12 rokov, ktoré sa zaujímajú o prírodu.
Stretnutia krúžku sú každý nepárny štvrtok o 15:30 v Objavovni SNM-PM na 3.poschodí SNM-PM na Vajanského nábr. 2
Záujemci - príďte alebo sa informujte, prihláste mailom:  juraj.cacany@gmail.com

Deti budú mať možnosť spoznať mnoho živočíchov a rastlín, porozumieť ich spôsobu života a hlbšie pochopiť vzájomné vzťahy medzi organizmami. Hravou formou sa dozvedia o prírode prostredníctvom prednášok obohatených o rôzne pomôcky (hlasové ukážky, prírodniny, preparáty, premietanie, ale aj živé zvieratá a rastliny), hier a iných tvorivých aktivít (rôzne výtvarné aktivity inšpirované prírodou, výroba kŕmidiel a búdok pre vtáky, netopiere a iné zvieratá, využitie rastlinných plodov a pod.). Do programu budú zaradené aj pravidelné prehliadky expozícií a depozitárov múzea zamerané na konkrétne témy prednášok. V rámci krúžku sú naplánované aj náučné výlety priamo do prírody, kde sa deti stretnú so živými zvieratami a rastlinami v priamom kontakte, naučia sa stopovať, poznávať zvieratá podľa zvuku, orientovať sa v teréne a rôzne iné praktické zručnosti vhodné pre pobyt v prírode. Takisto budú mať možnosť vyskúšať si rôzne metódy, ktoré prírodovedci používajú pri výskume.

niektoré z tém:

Inteligencia u zvierat
Rozprávanie o neobyčajných schopnostiach zvierat.

Čo priniesla jar
Poznávanie prvých poslov jari.

Nevítaní hostia
Parazitizmus ako životná stratégia.

Kto s nami býva?
Poznáš skutočne všetkých svojich spolubývajúcich?

Čo ukrýva les
Výprava za zvieracími obyvateľmi našich lesov.

Farby v prírode
Do akých farieb sa zvieratá v prírode obliekajú a prečo?

Pohyb v prírode
Prečo je slimák pomalý a zajac rýchly?

Svet zvukov
Poznávanie tajomstiev dorozumievania zvierat.

„Hororové príbehy" – krv cicajúce zvieratá
Tak trochu strašidelné rozprávanie o menej obľúbených zvieratách a ich potrebe piť nám krv.

Čo ukrýva more
Dobrodružná výprava za poznaním obyvateľov morských hĺbok. Cesta od hladiny až po morské dno.

Život v extrémnych prostrediach
Sopky, púšte, zamrznuté krajiny a ich obyvatelia.

Rekordy v prírode
Olympijské hry v zvieracej ríši.

Sťahovanie vtákov
Neobyčajné príbehy vtáčích cestovateľov.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt