Prechod planéty Merkúr pred diskom Slnka – astronomické pozorovanie

11. 11. 2019, 13:30 - 16:20

Prechod planéty Merkúr pred diskom Slnka – astronomické pozorovanie


Astronomické pozorovanie pre verejnosť. Úkaz od nás pozorovateľný vo svojej prvej polovici. Nábrežie Dunaja pri budove SNM – PM, Vajanského nábr. 2 Bratislava. Pozorovania sa uskutočnia len v prípade priaznivých poveternostných podmienok. 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt