PULZARY - využijeme ich konečne po 50 rokoch od objavu?

od 7. 2. 2018, 16:55 do 8. 2. 2018, 23:55

PULZARY - využijeme ich konečne po 50 rokoch od objavu?

astronomická prednáška pre verejnosť pri príležitosti 50. výročia objavu pulzarov

prednáša astronóm, predseda Slovenskej  astronomickej spoločnosti pri SAV: 
              RNDr. Ladislav H R I C, CSc.

Objavovňa SNM-PM, vstup voľný
Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt