Týždeň vedy a techniky 2015 v SNM-PM

od 4. 11. 2015, 00:00 do 13. 11. 2015, 23:55

Týždeň vedy a techniky 2015 v SNM-PM

 P r o g r a m 

 

  10:00    aktivity pre školy  

14:00 - 16:00

  17:30 h  prednášky pre širokú verejnosť  

utorok
10.11.2015

   Každoročné sťahovanie vtákov (DOCX, 12,4 kB)
   Mgr. Ján  Gúgh
   Slovenská ornitologická spol./
   BirdLife Slovensko, obč. z.

STÁNOK VEDY

A TECHNIKY

    Každoročné sťahovanie vtákov (DOCX, 12,4 kB)
    Mgr. Ján  Gúgh
    Slovenská ornitologická spoločnosť/
    BirdLife Slovensko, obč. z.

streda
11.11.2015 

   Fotonika - technológia budúcnosti (DOCX, 15,2 kB)
   RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
   Medzinárodné laserové centrum, BA

STÁNOK VEDY

A TECHNIKY

    Fotonika - technológia budúcnosti (DOCX, 15,2 kB)
    RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
    Medzinárodné laserové centrum, Bratislava

štvrtok
12.11.2015

   O vákuu a  nízkych teplotách (DOCX, 15,7 kB)
   RNDr. Vasil  Šmatko  
   a Ing. Eva Kováčová
   Elektrotechnický ústav SAV, BA

STÁNOK VEDY

A TECHNIKY

    Žijeme v kvantovom svete? (DOCX, 16,9 kB)
    Doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
    FMFI UK, Bratislava

 piatok
13.11.2015

   Minerály a ich využitie v praxi
(DOCX, 12,6 kB)
   Mgr. Bronislava Voleková, PhD.
   SNM - Prírodovedné múzeum, BA 

STÁNOK VEDY

A TECHNIKY

  

 

STÁNOK VEDY A TECHNIKY

  • astronomické pozorovanie slnečnej aktivity ďalekohľadmi  - v prípade priaznivého počasia
  • FYZIKA V ŽIVOTE – jednoduché vysvetlenie zdanlivo komplikovaných javov
    (v spolupráci s pedagógmi a študentami Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia,  Skalická 1, BA)

Vzhľadom na možnosti priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku na tel. čísle : 02/ 204 69 127, 02/ 204 69 148,  02/ 204 69 154; resp. mailom:  jozef.somogyi@snm.sk; mastenova@snm.sk

na všetky podujatia je vstup voľný

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt