Kontakty

Sídlo 

NKP – Spišský hrad 

Korešpondenčná adresa 

SNM – Spišské múzeum v Levoči
Námestie Majstra Pavla č.40 
054 01 Levoča 

Kontakt 

e-mail:  info@spisskemuzeum.com
telefón: +421 53 454 13 36 

Kontakty na zamestnancov múzea 
Ďalšie objekty múzea