Vedecká konferencia CSTI 2013


CSTI 2013 Conservation Science, Technology and Industry

obrázok

Slovenské národné múzeum a Slovsneká technická univerzita si vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu CSTI 2013 

INTERDISCIPLINARITA VO VEDECKOM VÝSKUME PRI ROZVOJI OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

ktorá sa uskutoční

v dňoch 20. – 22. februára 2013
v SNM – Výstavný pavilón Podhradie
Bratislava, Žižkova 16

Tlačová správa tu (DOC, 373,8 kB).

Cieľom konferencie CSTI 2013 je prezentovať nové poznatky konzervačnej vedy z oblasti interdisciplinárnych výskumov a postupov pri ochrane jednotlivých súčastí kultúrneho dedičstva a posilniť interdisciplinárny prístup a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane tohto dedičstva. Konferencia CSTI 2013 nadväzuje na prvý ročník vedeckej konferencie CSTI 2011 Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. Konzervačná veda alebo veda o dedičstve nie je len jednoduchým súčtom poznatkov súvisiacich vedných disciplín (história, archeológia, biológia, chémia, fyzika, materiálové inžinierstvo, konzervovanie, reštaurovanie, informačné technológie atď.). Význam existencie integrovaných vied, medzi ktoré konzervačná veda patrí, spočíva aj v objavovaní nových interdisciplinárnych rozhraní. Pritom najväčší pokrok a kvalitatívne zmeny prebiehajú často práve na rozhraní dosiaľ známych vedných disciplín. Interdisciplinárny systém metód a vedomostí v prípade konzervačnej vedy slúži okrem iného na vytváranie mostov medzi humanitnými a exaktnými vedami, pričom ich podporuje, aby sa vzájomne posilňovali a kooperovali.

Termín zasielania prihlášok

V prípade záujmu o pasívnu účasť na konferencii posielajte prihlášku v elektronickej forme na e-mailovú adresu: kabinet@snm.sk najneskôr do 31. januára 2013. Prihlášku nájdete tu (DOC, 30,7 kB). 

Pozn. pre spoluautorov príspevkov (t. j. neprednášajúcich) – v prípade záujmu o pasívnu účasť na konferencii je potrebné poslať vyplnenú prihlášku a zaplatiť účastnícky poplatok. 

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok vo výške 50 € prosíme uhradiť do 31. januára 2013.
Číslo účtu: 11466033/0900 (Spoločnosť priemyselnej chémie pri Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská sporiteľňa, a. s., Vysoká 57, Bratislava)
IBAN: SK6209000000000011466033
BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1122 

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka, príp. aj názov organizácie kvôli lepšej identifikácii, za koho je platba uhradená. V prípade problémov s identifikáciou platieb budeme požadovať pri registrácii na konferencii potvrdenie o úhrade platby. 

Od účastníckeho poplatku sú oslobodení všetci prednášajúci, pozvaní novinári, sponzori konferencie a pozvaní hostia. (Nevzťahuje sa na ďalších autorov príspevku, ktorí majú záujem sa zúčastniť na konferencii, ani na autorov, ktorí budú prezentovať poster.) 

Od účastníckeho poplatku sú oslobodení tiež študenti slovenských vysokých škôl a to študenti I., II. a III. stupňa interného vysokoškolského vzdelávania. Študenti ako ostatní pasívni účastníci sú povinní poslať vyplnenú prihlášku (s poznámkou „študent“). Pri registrácii na konferencii študent predloží originálny študentský preukaz. 

Kontaktné osoby 

Michal Jablonský (STU), michal.jablonsky@stuba.sk, +421 2 59 325 218
Ivana Jurčíková (SNM), ivana.jurcikova@snm.sk, +421 2 20 469 267
Katarína Vizárová (STU), katarina.vizarova@stuba.sk, +421 2 20 469 212
Viera Majchrovičová (SNM), viera.majchrovicova@snm.sk, +421 2 20 469 145 

Sponzori konferencie

thermo sanace Thermo Sanace s.r.o.
Chamrádova 475/23
718 00 Ostrava – Kunčičky
http://www.thermosanace.eu
vwr VWR International, s. r. o.
BBC III Prievozská 6
821 09 Bratislava
https://sk.vwr.com
pragolab Pragolab, s.r.o.
Drieňová 34/1712
821 02 Bratislava
http://www.pragolab.sk/
poštová banka Poštová Banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
http://www.postovabanka.sk


VÝZVA SPONZOROM (PDF, 604,2 kB) 

Ako sa dostanete na miesto konania konferencie 

Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova 16, Bratislava

Z hlavnej železničnej stanice

  1. Zakúpite si prestupný hodinový lístok v hodnote 0,90 €
  2. Nastúpite na autobus č. 93
  3. Vystúpite na tretej zástavke "Zochova"
  4. Nastúpite na autobus č. 31 a na nasledujúcej zástavke (NA ZNAMENIE!) "Chatam Sófer" vystúpite
  5. Pokračujete peši smerom k Mostu SNP – (Nový most) smerom späť do mesta po Nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu približne 6 minút a potom zabočíte do ľava do malej uličky, ktorá vás dovedie na Žižkovu ulicu, kde sa nachádza SNM – Výstavný pavilón (hneď vedľa vchodu do Archeologického múzea)

Z hlavnej autobusovej stanice Mlynské nivy 

  1. Zakúpite si neprestupný 15 minútový lístok v hodnote 0,70 €
  2. Nastúpite na autobus č. 70 (smer Most SNP – Nový most)
  3. Vystúpite na konečnej (tretej) zástavke "Most SNP"
  4. Prejdete z pod Mosta SNP (Nový most) cez priechod pre chodcov na nábrežie k Dunaju a pokračujete v proti smere toku Dunaja po nábreží (smerom od centra mesta) k prvému priechodu pre chodcov (približne 6 min.)
  5. Prejdete cez priechod pre chodcov na druhú stranu, obídete budovy a dostanete sa na Žižkovu ul., kde sa nachádza SNM – Výstavný pavilón (hneď vedľa vchodu do Archeologického múzea)

Mapa s miestom konania konferencie 
mapa
Možnosti ubytovania 

Hotel Družba – vysokoškolský internát
Botanická 25
842 14 Bratislava
Recepcia tel.: +421 2 6542 0065, 6029 9111
http://www.hotel-druzba.sk
jednolôžková izba – 1 noc/ 26,70 €
dvojlôžková izba – 1 noc/ 47,00 €
(V cene ubytovania nie je zahrnutý poplatok mestu, ktorý je 1.65 Euro na osobu a noc.) 

Botel Fairway
Nábr. arm. gen. L. Svobodu
811 02 Bratislava
Tel.č.: +421 2 5441 2090 +421 2 5441 2207
recepcia@botelfairway.sk
jednolôžková izba – 1 noc/ 37 €
dvojlôžková izba – 1 noc/ 50 € 

Ubytovanie účastníkov nezabezpečujeme. Obracajte sa priamo na konkrétne ubytovacie zariadenia. Ďalšie možnosti ubytovania nájdete na tejto adrese

Možnosti stravovania

Bevanda River Park – nábrežie Dunaja
Obedové menu od 3,50 € 

Botel Marina – nábrežie Dunaja
Obedové menu 3,90 € 

Reštaurácia Prazdroj 
Mostová 8 (pri Námestí Ľudovíta Štúra)
Obedové menu 3,80 € 

Stravu účastníkom nezabezpečujeme.