Letopisy

od 6. 11. 2018 do 31. 1. 2019


Výstava originálnych diel ruského maliara-grafika Alexandra Jerašova je ojedinelá svojho druhu, pretože cez prizmu starobylého ruského mesta Suzdaľ, perly stredovekého Ruska, ukazuje najväčšie medzníky dejín Ruska, ale tiež veľa zo spoločných dejín všetkých slovanských národov: od táboriska pravekého človeka až po 60. roky minulého storočia, od Krstu Ruska po prvý let človeka do vesmíru. 


SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo výstavu v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike, Slovensko-ruskej spoločnosti, Klubom ARBAT v Prešove.