RUSÍNI V ÉTERI ... už 90 rokov

9. 7. 2020, 17:00


SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove Vás pozýva na program - Rusíni v éteri...už 90 rokov, ktorý sa uskutoční na nádvorí múzea 9.7.2020 o 17:00 hod. Pripomenieme si nielen začiatky rozhlasového vysielania pre Rusínov ale aj ľudí, ktorí s ním spolupracovali...Jednou z nich je prvá dáma rusínskeho folklóru Mária Mačošková, ktorá v tomto roku slávi tiež svoje okrúhle životné jubileum. Spolu s ňou príde zaspievať RETRO PUĽS a speváčky Svitkové. Spomínať budú aj herci DAD a tešiť sa môžete aj na vynikajúceho speváka Štefana Šteca - redaktora rusínskeho vysielania RTVS z Košíc, ktorý v nás určite rozohrá naše rusínske struny!!! .pdf (PDF, 406,4 kB)

Zmena miesta realizácie, v prípade zlého počasia, je možná...
Info na tel: 0911 705 799

Podujatie v médiách
Národnostný kaleidoskop - NEV
Zvony nad krajinou - NEV

СНМ - Музей русиньской културы в Пряшові вас позывать на проґрам - Русины в ефірі ...уж 90 років, котрый буде на дворї музею 9.7.2020 о 17:00 год. Припомянеме собі нелем зачаткы радіового высыланя про Русинів але і людий, котры з ним сполупрацовали...Єднов з них є перша дама русиньского фолклору Марька Мачошкова, котра в тім роцї славить тыж округлый жывотный юбілей. Вєдно з нёв прийде заспівати РЕТРО ПУЛЬС і співачкы Світковы. Споминати будуть і артисты ТАД а тїшыти ся можете і на знамого співака Штефана Штеця, редактора русиньского высыланя РТВС з Кошиць, котрый в нас наісто розіграть нашы русиньскы струны!!! .pdf (PDF, 406,4 kB)

В припадї злого часу, може быти зміна міста реалізації проґраму...
Інформації на тел: 0911 705 799