Kontakty

Sídlo:
SNM – Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
e-mail: prirmuz@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 122
fax: +421 2 529 66 653

Ďalšie informácie / pokladňa
telefón: +421 2 204 69 148 

Komunikácia so školami a zabezpečenie lektorátu pre skupiny
e-mail: jozef.somogyi@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 127 

Prezentačné oddelenie 
e-mail: katarina.mastenova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 154

Podateľňa 
e-mail:   jana.liparova@snm.sk
tel.:       +421 204 69 111
voip:      269 111   

Mgr. Ján Kautman
riaditeľ
e-mail:   jan.kautman@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 151
voip:      204 69 151

Mgr. Bronislava Voleková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Vajanského nábrežie
P. O. Box 13
810 06 Bratislava
e-mail: bronislava.volekova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 103

Kontakt na zamestnancov