Kontakty

Mgr. Ján Kautman

riaditeľ
e-mail:   jan.kautman@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 151
voip:      204 69 151

 

RNDr. Eva Nelišerová

zástupca
email:    mailto: eva.neliserova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 103
voip:      204 69 103


Komunikácia so školami a zabezpečenie lektorátu pre skupiny

e-mail: jozef.somogyi@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 127


Ďalšie informácie / pokladňa

telefón: +421 2 204 69 148


Prezentačné oddelenie

e-mail: katarina.mastenova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 154


Podateľňa

e-mail:   jana.liparova@snm.sk
tel.:       +421 204 69 111
voip:      269 111  

 

Sídlo múzea

SNM-Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
e-mail: prirmuz@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 122
fax: +421 2 529 66 653