Expozície

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi

Expozíciu nájdete na druhom poschodí. Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi prezentuje vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Príbeh života začína objavením sa prvých...

 

Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska

Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska

Expozíciu nájdete na druhom poschodí.Expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m2.  Úvod expozície je zároveň úvodom do sveta živej...

 

Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme

Expozícia sa nachádza na treťom poschodí. Prehliadka expozície Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme postupne zoznamuje návštevníkov so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí,...

 

Zázrak prírody - Klenoty Zeme

Zázrak prírody - Klenoty Zeme

Expozícia sa nachádza na druhom poschodí. Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. Exponáty sú...