Zborník Slovenského národného múzea Archeológia

31. 1. 2018

Zborník Slovenského národného múzea Archeológia


Annalis musei nationalis slovaci Archeológia / Zborník SNM Archeológia je recenzovaný časopis, ktorý uverejňuje pôvodné štúdie zamerané predovšetkým na materiálnu kultúru praveku, včasnej doby dejinnej a stredoveku, ako aj na problémy bádania o týchto obdobiach.

Zborník SNM Archeológia sa v roku 1991 oddelil od zborníku SNM História, ktorý nadviazal v roku 1951 na Zborník muzeálnej slovenskej spoločnosti založený v roku 1896. V periodiku Zborník SNM Archeológia sú publikované aj príspevky z medzinárodných kolokvií pravidelne usporiadaných múzeom. Každý príspevok je posudzovaný dvoma odborníkmi.

Zborník SNM Archeológia vychádza v jazykoch autorov s rozsiahlym resumé vo svetových jazykoch, alebo vo svetových jazykoch.

Viac informácií pod odkazom Zborník SNM Archeológia