20 rokov na českých a slovenských námestiach

od 27. 2. 2013 do 30. 6. 2013

20 rokov na českých a slovenských námestiach

Výstavu 20 rokov na českých a slovenských námestiach pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatných štátov Slovenskej republiky a Českej republiky pripravilo Slovenské národné múzeum v spolupráci s českým Národným múzeom, Českými centrami a Ústavom pre súčasné dejiny AV ČR. Významné udalosti rokov 1993 – 2012 si pripomíname prostredníctvom fotografií zo slovenských a českých námestí a ulíc, ktoré boli ich svedkami. 1. januára 2013 uplynulo dvadsať rokov od vzniku samostatných štátov Slovenskej republiky a Českej republiky. Výstava 20 rokov na českých a slovenských námestiach mapuje, ako sa vyvíjali vzájomné vzťahy Slovákov a Čechov práve v tomto období. Námestia sú priestorom zhromažďovania sa a stretávania sa obyvateľov mesta. Tým sa stávajú svedkom významných politických, kultúrnych, spoločenských i športových udalostí a dejiskom rôznorodých, často aj protichodných demonštrácií. Výstava prostredníctvom fotografií odráža nálady spoločnosti, spontánne aj organizované zhromaždenia ako prejav spoločnosti. Na výstave môžu tiež návštevníci vidieť originálne plagáty z bratislavských námestí ale aj “zlatú” hokejku Jána Lašáka. Pri príležitosti výstavy vznikol krátky dokumentárny film, zostrih z dobových záberov Českej televízie, ktorý mapuje spolužitie Čechov a Slovákov v 20. a 21. storočí. Výstava vznikla s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Českej republiky a Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky a koná sa pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku, predsedníčky Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Miroslavy Němcovej a predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky Milana Štěcha. Výstavu slávnostne otvorili prezident Českej republiky Václav Klaus a predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška. Prítomných hostí privítal aj generálny riaditeľ Národního muzea Michal Lukeš a generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Rastislav Púdelka. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj ďalší významní predstavitelia slovenského a českého politického a kultúrneho života. Výstava na Bratislavskom hrade sa koná v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky.