Bienále ilustrácií Bratislava 2019

od 25. 10. 2019 do 5. 1. 2020

Bienále ilustrácií Bratislava 2019


27. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2019 sa koná od 25. októbra 2019 do 5. januára 2020 vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea (SNM) – Historického múzea na 2. poschodí Bratislavského hradu.

Lektorované prehliadky výstavy Bienále ilustrácií Bratislava 2019 zabezpečujú pracovníci Medzinárodného domu umenia pre deti, BIBIANA.
Záujemcov o lektorované prehliadky prosíme, aby si dohodli sprievod mailom vopred na monika.machova@bibiana.sk.
Stretnutie účastníkov prehliadok s lektormi je v dohodnutom termíne v priestore pred výstavou (Bratislavský hrad, slávnostné schodisko, 2. poschodie).
Lístky na výstavu zakúpite v pokladni SNM-Historického múzea (Bratislavský hrad, Čestné nádvorie, pri soche Svätopluka).

Pripravené sú interaktívne sprievody pod názvom Výrečné obrázky, scénické čítania vybraných knižných titulov slovenských autorov, ktoré sú na výstave prezentované, a aj stretnutia so známymi slovenskými ilustrátormi, či tvorivé dielne s nimi.

Viac info na webovej stránke Bienále ilustrácií Bratislava.

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti BIB je jedinečným podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Bienále sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu – IBBY. Je to najvýznamnejšie nekomerčné podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. Každý druhý rok sa na ňom stretávajú umelci svetovej ilustrátorskej tvorby, ale aj spisovatelia, výtvarníci a vydavateľstvá z krajín, ktoré na tomto poli – umelecká tvorba pre deti - neboli či nemohli byť porovnateľne aktívni.

Návštevníkom BIB 2019 je k dispozícii knižnica BIB 2019, v ktorej nájdu knihy, z ktorých pochádzajú súťažné ilustrácie. Návštevníci si môžu vziať knihy do rúk a listovať v nich. Rovanko si budú môcť prelistovat aj knihy najnovších držiteľov ceny H.CH.Andersena- Igora Olejnikova a Eiko Kadono