Príbeh Bratislavského hradu a pamiatky svetového kultúrneho dedičstva - hmatová výstava

od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013

Príbeh Bratislavského hradu a pamiatky svetového kultúrneho dedičstva - hmatová výstava

Špeciálna hmatová výstava s lektorským sprievodom je určená pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov múzea. Prostredníctvom haptických modelov a 3D predmetov približuje príbeh aj legendy Bratislavského hradu. Na prehliadku výstavy je potrebné sa vopred objednať: bratislavskyhrad@snm.sk, tel.: 02/20 48 31 10, 0915 99 33 01

Výstavu pripravili:  Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Spolupráca: Benefičné združenie slabozrakých detí, Základná škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave

Projekt je podporený Nadáciou Poštovej banky

Generálny partner SNM: Poštová banka, a.s.

Mediálny partner SNM: Rádio Expres