Rudolf Fila + Viťo Fila = 1 dielo

od 20. 8. 2012 do 31. 3. 2013

Rudolf Fila + Viťo Fila = 1 dielo

1+1=1=2

Rudolf Fila sa narodil v roku 1932 v Příbrami na Morave, stredoškolské vzdelanie ukončil v Brne na Umeleckej priemyslovke u Bohdana Lacinu. V roku 1952 prišiel študovať maľbu do Bratislavy na VŠVU, kam ho ťahala najmä osobnosť Ľ. Fullu. V tom čase bol Ľ. Fulla nútený zo školy odísť pod tlakom ideologických požiadaviek z obdobia kultu osobnosti, čo pre študenta predstavovalo značné sklamanie. Začiatkom 60. rokov prišiel učiť na Školu umeleckého priemyslu a prešiel od blokovej štylizácie figúr k štrukturálnej abstrakcii. Do vysokých pastóznych vrstiev farby vkladal cudzorodé materiály, textílie, trojrozmerné alebo plošné predmety. Od abstraktných kompozícií prešiel k dvojvrstvovým konfrontáciám podmaľby - premaľby. Sú to zásahy, ktoré mnohokrát úplne potláčajú pôvodnú podmaľbu a niekedy nie sú na prvý pohľad ani viditeľné. Tieto konfrontačné akcie sa vykryštalizovali až do užšieho rozsahu podmalieb, hyperzväčšenín fragmentov ženského tela - „teloviek“.

Víťo Fila sa narodil v roku 1960 v Bratislave, tam aj chodil na SUPŠ oddelenie úžitkovej fotografie. Po maturite pracoval 2 roky na rôznych pozíciách a miestach až po nástup na ZVS. Po 2 rokoch nastúpil opäť do radu zamestnaní, z ktorých boli niektoré aj fotografického charakteru. Po roku 1989 začal podnikať v reklame a polygrafii, čo trvá dodnes. 5 x bol v oblasti Himalájí. Z týchto ciest priniesol mnoho záberov, ktoré prezentoval na početných výstavách, projekciách a v 2 knihách. V rokoch 2008 až 2009 sa zúčastnil projektu Bratislavský nárez ako zostavovateľ a vydavateľ knihy. S Romanom Galvánkom vydali knihu básní a textov „Moje vydané a nevídané veci“.