Slovenské vyznamenania

od 23. 4. 2013 do 11. 11. 2013

Slovenské vyznamenania

Výstava Slovenské vyznamenania je prvou svojho druhu na Slovensku. Venuje sa faleristike (z gréckeho slova phalerae – kruhové medaile na pancieroch rímskych vojakov), pomocnej vede historickej, ktorá sa zaoberá štúdiom viditeľne nosených vyznamenaní, skúma ich históriu, vývoj a vzájomné vzťahy. Na výstave je prezentovaných viac ako 200 štátnych vyznamenaní a dekorácií z obdobia Slovenskej republiky (1939-1945) a zo súčasnosti. Väčšina z nich je vystavovaná po prvýkrát. Faleristika dostala vznikom Slovenskej republiky v roku 1939 nový impulz. Jej rozmanitosť a kvalitu môžete vidieť práve na tejto výstave. Moderné vyznamenania sú špičkovou prácou Mincovne v Kremnici, autormi sú umelci ako Fraňo Štefunko, Ladislav Majerský či Vojtech Ihriský. Vládnym návrhom boli prijaté dva druhy štátnych radov – Rad kniežaťa Pribinu, udeľovaný najmä cudzím štátnym príslušníkom a rad Slovenského kríža s vyobrazením Andreja Hlinku pre slovenských štátnych príslušníkov. Hlavným vojenským vyznamenaním sa stal Vojenný víťazný kríž. Reťaze a hviezdy prináležali k Radu kniežaťa Pribinu, Radu Slovenského kríža a k Vojennému víťaznému krížu. Vznikom slovenskej armády nastala potreba vyrobiť veľa druhov vyznamenaní a množstvo dekorácií pre dôstojnícky zbor a mužstvo. Na výstave Slovenské vyznamenania môžete vidieť aj dodnes udeľované štátne vyznamenania. Medzi najvzácnejšie vystavované kúsky patrí reťaz Vojenného víťazného kríža či vyznamenania Za osobnú statočnosť – malá zlatá medaila. Z oboch bolo vyrobených len po 5 kusov.