Sviečková manifestácia

od 25. 3. 2013 do 20. 5. 2013

Sviečková manifestácia

Výstava je pripravená pri príležitosti 25. výročia Sviečkovej manifestácie. Ako prvá na Slovensku sa komplexne venuje problematike Sviečkovej manifestácie. Tá bola prvým masovým verejným protestom proti komunistickému režimu v bývalom Československu po roku 1969. Manifestácia pred celým svetom ukázala, že na Slovensku existuje aktívny odpor proti komunistickému režimu a zároveň demaskovala skutočnú tvár režimu, ktorý neváhal na vlastných občanov dožadujúcich sa dodržiavania náboženských slobôd a občianskych práv poslať príslušníkov bezpečnosti a vodné delá. Výstava zachytáva nielen priebeh manifestácie a brutálny zásah bezpečnostných síl, ale aj širší dobovo-spoločenský kontext, v ktorom sa Sviečková manifestácia konala. Poopisuje spoločensko-politické pomery v Československu v druhej polovici 80. rokov, ale aj perzekúcie, ktorými komunistický režim prenasledoval katolícku cirkev. Osobitné panely sú venované aktivitám zahraničných Slovákov či pôsobeniu tajnej cirkvi ako hlavnej súčasti disentu na Slovensku. Pozornosť je venovaná aj osobnostiam, ktoré Sviečkovú manifestáciu pripravovali, ale návštevník sa môže zoznámiť aj s tvárami predstaviteľov komunistického režimu, ktorí sa podieľali na potlačení manifestácie. Popri paneloch sú súčasťou výstavy aj predmety zo súkromných zbierok katolíckych disidentov či ukážky zo samizdatovej a pašovanej náboženskej literatúry. Návštevníci na výstave nájdu aj zbierku vyznamenaní príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti či uniformu so štítom, helmou a obuškom príslušníka Pohotovostného oddielu Verejnej bezpečnosti, ktorý zasahoval proti manifestujúcim na námestí. Výstavu dopĺňajú audiovizuálne diela, medzi ktorými sa nachádza film Ústavu pamäti národa Sviečková manifestácia ako aj videoporty so svedeckými výpoveďami aktérov Sviečkovej manifestácie. Popri nich si záujemcovia môže prezrieť autentické zábery z priebehu manifestácie a vypočuť reportáž Antona Hlinku o jej priebehu, ako aj policajné povely vydávané počas manifestácie.