August a september na Bratislavskom hrade


od 30. 7. 2019, 08:45 do 30. 9. 2019, 08:45

August a september na Bratislavskom hrade

Na čo sa môžete tešiť v auguste? Pripravujeme niekoľko sprievodných podujatí, ktoré by vám nemali uniknúť.

1. 8. 2019 (štvrtok) / 17:00 - 18:00
Moderná škola umeleckých remesiel
Komentovaná prehliadka výstavy Nebáť sa moderny! Rezervácia mailom na helena.cibulkova@scd.sk.
https://www.facebook.com/events/533342993870843/

7. 8. 2019 (streda) / 17:00 - 18:00
Komentovaná prehliadka výstavy Nábytok v múzeu
Rezervácia mailom na hradpodujatia@gmail.com.
https://www.facebook.com/events/679908662475687/

15. 8. 2019 (štvrtok) / 10.00 a 16.00
Návšteva depozitára kombinovaného materiálu
Rezervácia mailom na hradpodujatia@gmail.com
https://www.facebook.com/events/2367118736862540/

Každá streda v časoch 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Reštaurujeme tu a teraz
Ukážka finálnych prác reštaurovania na fragmentoch historického nábytku. Reštaurovanie sa deje vo výstave Nábytok v múzeu na 2. poschodí Bratislavského hradu.

Každú augustovú sobotu o 11:00
Komentovaný sprievod po Bratislavskom hrade v anglickom jazyku
Záujemcovia sa stretávajú pri pokladni. Lektorov zabezpečuje Visit Bratislava.

7. 9. 2019 (sobota) / 10:00 13:00
Workshop s Julianou Mrvovou: Kresba krajiny
Výtvarníčka, lektorka a cestovateľka Juliana Mrvová vysvetlí priamo v prírode ako kresliť krajinu, ako citlivo vnímať svoje okolie a prečo Martinovi Benkovi učarovala práve slovenská krajina. Rezervácia mailom na hradpodujatia@gmail.com.

12. 9. 2019 (štvrtok) / 10.00 a 16.00
Návšteva depozitára kombinovaného materiálu
Rezervácia mailom na hradpodujatia@gmail.com.
https://www.facebook.com/events/2367118736862540/

17. 9. 2019 (utorok) / 16:00 - 18:00
Ako sa digitalizuje história + komentovaná prehliadka výstavy Nábytok v múzeu
Digitalizačné centrum Múzea SNP predstaví proces digitalizácie, ako aj ich plány v najbližších rokoch. Rezervácia mailom na hradpodujatia@gmail.com

Celý september
Septembrová súťaž o interaktívnu knižku a maľovanku k výstave Martin Benka
Kto bol Martin Benka sa deti dozvedia vo vzdelávacom programe pre školy Benka maľuje Slovensko, pričom sa zároveň môžu zapojiť do súťaže. Individuálne sa do súťaže môžu zapojiť aj rodiny s deťmi, ktoré na výstave vyplnia pracovný list - rodinného sprievodcu výstavou. Z účastníkov vyžrebujeme 30.9.2019 výhercu, ktorí získa interaktívnu knižku a maľovanku, špeciálne vydané k výstave Martin Benka.
Maľovanka a interaktívna knižka

Aktuálne výstavy a expozície

Nábytok v múzeu
Dva v jednom - Dizajn českého a slovenského skla 1918 - 2018
Nebáť sa moderny!
Martin Benka
Kelti z Bratislavy
Obnova Bratislavského hradu
Bratislavský hrad na grafikách
Severné reprezentačné priestory
Dejiny Slovenska
Klenotnica