Beseda s PhDr. Pavlom Komorom: Svetové výstavy, výstavy v Uhorsku a výstavy na Slovensku (1842-1940)


11. 4. 2017, 15:00 - 16:55

Beseda s PhDr. Pavlom Komorom: Svetové výstavy, výstavy v Uhorsku a výstavy na Slovensku (1842-1940)

Beseda s PhDr. Pavlom Komorom: Svetové výstavy, výstavy v Uhorsku a výstavy na Slovensku (1842-1940)

utorok 11. apríla o 15.00 hod. na 3. poschodí Bratislavského hradu

SNM-Historické múzeum na Bratislavskom hrade organizuje besedu s PhDr. Pavlom Komorom, kurátorom múzea a autorom publikácie Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 – 1940, ktorá vyšla v závere roka 2016 ako prvý titul novej edície monografií Slovenského národného múzea Museion. Publikácia v ucelenej forme zachytáva veľké medzinárodné výstavy, ktoré dostali prívlastok svetové, ďalej celouhorské výstavy, ako aj výstavy konané na Slovensku, celkom viac ako 100 výstav.

Účastníci besedy budú mať možnosť dozvedieť sa zaujímavé skutočnosti z doposiaľ málo prebádaných dejín hospodárskych a všeobecných výstav od ich počiatkov do polovice 20. storočia. Dozvedia sa kedy boli uskutočnené prvé priemyselné výstavy v Uhorsku, kto ich organizoval a kto sa ich zúčastnil. Získajú obraz o priebehu svetových výstav a úspechoch slovenských vystavovateľov na nich. Spoznajú, v ktorých mestách na Slovensku sa konali významné hospodárske a všeobecné výstavy v ére Uhorska a v období 1. ČSR. Témou besedy budú aj ďalšie otázky súvisiace s dejinami výstav.

Vstup na podujatie je voľný.

Bohato ilustrovanú publikáciu Hospodárske a všeobecné výstavy 1840 – 1940, s podtitulom Svetové výstavy. Výstavy v Uhorsku. Výstavy na Slovensku si možno zakúpiť v múzejnej predajni SNM-Historického múzea alebo v e-shope SNM.