Bratislavský organový festival


od 8. 7. 2012, 17:00 do 19. 7. 2012, 19:00

Bratislavský organový festival

Bratislavský organový festival


8.7. Marek Vrábel /Slovensko


10.7. Monika Melcová /Slovensko, Španielsko


12.7. Juan Maria Pedrero /Španielsko


15.7. Jaroslaw Wróblewski /Poľsko


17.7. Michal Hanuš /Česko


19.7 Ján Vladiimír Michalko /Slovensko

 

 medznárodní interpreti v Hudobnej sieni Bratislavského hradu o 17.00 h, plné vstupné 6 eur, zľavnené vstupné 4 eur